Hypnos Behandlingar


Helt Perfekt Nu


Hypnoterapi / suggestionsterapi


Hypnos är ett kraftfullt och naturligt tillstånd av mental och ofta fysisk avslappning, hypnos kommer från grekiskan och betyder sömn.

Under hypnos är man hela tiden medveten om vad som händer, man blir

mer fokuserad och i kontakt med alla sinnen och det undermedvetna.

Man förlorar aldrig kontrollen eller ger upp sin fria vilja. Därför
kan man också - om man av någon anledning vill - själv bryta hypnosen.


Man kan aldrig bli behärskad eller manipulerad mot sin vilja och man kan heller inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd.


De flesta upplever hypnosen mycket behaglig och många erfar en härlig flytande känsla eller en varm, behaglig tung känsla.
Det finns alltså ingen speciell hypnoskänsla utan man kan mer beskriva det som en mental och fysisk avslappning, men med en ökad inre vakenhet och koncentrationsförmåga.


Många (men inte alla) av våra mönster, beteenden, känslor och tankar formar oss under hela vår uppväxt och under våra liv. Det undermedvetna strävar alltid efter att hjälpa och skydda individen och medvetandet, men vi är inte våra beteenden, tankar, känslor och vi kan ändra på dessa invanda mönster.

När vi inser att de inte hjälper oss längre utan blir till beteenden och mönster som stoppar och hindrar oss i våra liv från att leva fullt ut, gamla programmeringar som behöver uppdateras för att de ska bli en tillgång och ett hjälpmedel som för oss framåt.Suggestionsterapi

I suggestionsterapin arbetar man med att byta ut negativa tankar eller föreställningar mot positiva sådana.Under hypnos/djupavslappning får man ta emot förslag på nya tankar, nytt beteende eller förändrade attityder till ett problem eller en ovana. Där du vill nå ett önskat resultat och komma förbi hinder som finns i nuläget. Här jobbar vi tillsammans för att uppnå det du önskar.


Suggestions terapin hjälper till att ta fram optimism och självförtroende för att komma tillrätta med en ovana men för att det ska kunna fungera krävs motivation och självdisciplin.


Hypnosbehandling och coaching är därför ett fantastiskt hjälpmedel och verktyg att använda sig av när vi vill ändra och förändra våra mönster och beteenden och väljer själva hur vi vill agera och uppleva vår verklighet

Copyright@Annelie Johansson