Vägledande samtal


Helt Perfekt Nu


Vägledande samtalhär är ett vägledande samtal, det är som stöd och hjälp i din nuvarande situation och personliga utveckling. Vi tittar på det som varit, nuvarande och framtid.

 

Kanske har du kört fast i livet, dina relationer eller med ditt arbete, kanske hittar du inte dig själv.


Under ett vägledande samtal hjälper jag dig att komma i kontakt med ditt inre jag, för att komma ur blockeringar och mönster som hindrar dig i din utvecklig och i ditt liv.

 

Här använder jag mig av min intuition och jobbar med mina guider och andra verktyg som jag skaffat mig på min väg.

 

Jag har tystnadsplikt och inga frågor är för dumma för att ställas.

 

Jag brinner för att fler ska finna sin väg till ökat välmående och ha glädje i livet.


Copyright@Annelie Johansson