Regressionsterapi


Helt Perfekt Nu

Regressionsterapi


Ordet regression betyder återgång eller tillbakagång och det är vad man fokuserar på i den här terapin.Att göra en regression eller reinkarnation innebär att du återupplever en händelse som finns bevarat i cellminnet.


Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar, känslor, mönster och beteenden, antingen från nuvarande liv eller ifrån ett tidigare liv.


Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men de flesta kommer för att lösa upp blockeringar som skapar problem eller för att man känner att man har fastnat i sitt liv eller
utveckling.

.

Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under nuvarande liv eller flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.


Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda som får komma fram som en tillgång i nuvarande liv.


Regressionsterapi använder man vid rädslor och fobier, ångest, relationsproblem, personlig/andlig utveckling,oförklarlig smärta i kroppen, fysiska problem m.m


 


 Copyright@Annelie Johansson